t m
Copyright © 2018 Home - Hostgator Reviews - Biking-Neigbours Exloo

Gedragsregels

 

Gedragscode Race

 • De wegkaptein bepaalt het tempo.
 • Twee aan twee fietsen.
 • Hou je aan de verkeersregels.
 • Op smalle wegen auto's de gelegenheid geven in te  halen. Dus achter elkaar fietsen.
 • Na het aflossen zo snel mogelijk weer aansluiten of invoegen.
 • Alle signalen moeten in het peloton worden doorgegeven.
 • Stoppen : de voorrijders geven een stopteken met de arm (arm omhoog en stil) en roepen "STOP"
 • Vrij : De voorrijders geven een oprijteken met de arm (arm omhoog en maken een
  voorwaartse beweging en roepen "VRIJ".
 • Linksaf: De voorrijders geven de richting  aan met de arm (arm naar links uitsteken)
  en roepen "LINKS"
 • Rechtsaf: De voorrijders geven de richting aan met de arm (arm naar rechts uitsteken)
  en roepen "RECHTS
 • Auto of obstakel RECHTS van de weg: de voorrijders geven met hun rechterarm aan
  dat je ruimte moet maken(arm naar achteren en teken met de hand naar links)
  en roepen "VOOR"
 • Auto of obstakels LINKS van de weg: De voorrijders geven met hun rechter arm aan dat
  je ruimte moet maken en roepen "TEGEN"
 • Obstakels op de weg (gaten, paaltjes, takken, etc): De voorrijders geven met linker of
  rechterarm aan (arm naar beneden en met hand zwaaiende beweging heen en weer) dat je
  ruimte moet maken en roepen "PAS OP"
 • Auto komt van achteren: De achterste rijders roepen "AUTO ACHTER"
 • Pech of lek: Als het je overkomt of ziet rope je "PECH"  of "LEK". Doorrijden naar een veilige
  plek bijv. inrit of berm.
 • Twijfel over de juiste richting: Altijd langzaam doorrijden, niet abrupt naar links of recht.
 • Remmen: Nooit plotseling remmen, alleen in noodgevallen.
 • Helm : VERPLICHT!!!!!!!
 • In de berm: NOOIT proberen terug te sturen maar zachtjes afremmen en pas bij stilstand
  weer op de weg komen wanneer dit kan.
 • Blijf beleefd tegen medeweggebruikers.


  Gedragscode MTB

 • Fiets alleen daar waar is toegestaan,
 • Respecteer de natuur: plant en dier.
 • Fiets in kleine groepen en zorg voor een goede begeleiding van nieuwkomers.
 • Houd rekening met andere natuurliefhebbers en schreeuw niet bij het naderen van een
  andere fietser of wandelaar. Op iedere fiets hoort een bel, ook op een ATB.
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Het dragen van een helm is bij deze activiteit wel verstandig.
 • Gooi geen papier of ander afval in het bos, maar neem het mee naar huis.
 • denk aan het imago van onze sport: een verantwoord rijgedrag komt niet alleen de veiligheid
  ten goede, maar ook het imago van de veldtoerfietsers in het algemeen en natuurlijk ook de
  relatie van onze vereniging met de bosbeheerders.
 • Laat de controle op goed gedrag niet alleen aan anderen over maar meld wangedrag aan de
  organiserende vereniging. Het gaat in de eerste plaats om de natuur, maar ook om de
  toekomst van jouw eigen fietsplezier.

regels zijn samengesteld door NTFU, KNWU en Staatsbosbeheer.